Vildledning

Dispensationsansøgning


Bygherre lyver i dispensationsansøgning, han angiver at hans grunde er "en del lavere end nabogrundene", hvilket er dokumenteret forkert.

Visualisering

I forbindelse med nabohøring blev der bl.a. fremsendt billedet i ovenstående link. Naboerne har klaget over visualiseringen, da den er faktuel forkert, da den ikke giver et indtryk af hvordan byuggeriet kommer til at se ud.

Grundvandssænkning


Tekst

Skader på nabogrundene


Tekst